Turistika

  

 

Turistické trasy

Poloha obce vytvára dobré podmienky na horskú cyklistiku, letnú i zimnú turistiku a je jedným z východiskovým bodom pre výstup na Kráľovu hoľu.

  • po zelená turistická značka značke na Kráľovu hoľu
  • po modrá turistická značka značke
    • do sedla pod Doštiankou, odtiaľ po žltá turistická značka značke cez Panskú hoľu na Budnárku, odtiaľ po modrá turistická značka značke naAndrejcovú - hlavný hrebeň Nízlych Tatier
    • na rázcestie Doštianky, odtiaľ po zelená turistická značka značke do Vikartoviec alebo Smrečinského sedla (významná križovatka turistických trás)
    • z rázcestia Výpad po modrá turistická značka značke na Budnárku a na Andrejcovú - hlavný hrebeň Nízlych Tatier.